חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם גר רשאי להיות שליח ציבור?

תשובה:

גר רשאי להיות שליח ציבור.

פוסק: הרב יעקב זרוק (תשובות הרב יצחק זילברשטיין)

ספר: קול יעקב

מקור: חלק א שאלה לג וראה שו"ע ומשנ"ב נג, ס"ק יט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שליח ציבור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה