חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לומר דברי תורה מול נשים מגולות ראש או מגולות טפח?

תשובה:

יש מקום להקל בדורנו לומר דבר תורה במקום בו נמצאות נשים מגולות ראש או מגלות טפח (לא ערוה ממש כמובן) שכיון  שהדובר שקוע בדבר התורה בודאי אינו מביט ושם לב לאותן נשים.

פוסק: הרב אליעזר יהודה וולדינברג

ספר: שו"ת ציץ אליעזר

מקור: חלק טו' סימן יא. חשוב לעיין היטב ולמוד את פרטי התשובה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: לימוד תורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה