חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אמירת דבר בשם אומרו חל גם על חידושי ודברי תורה של אשה?

תשובה:

נאמר "כל האומר דבר תורה בשם אומרו מביא גאולה לעולם".- אימרה זו חל גם על נשים שמזכירים דברי תורה בשמן. (ראה דוגמאות ב: ברכות לט:, שבת סו: עירובין נג: ועוד)

פוסק: הרב יקותיאל ליברמן

ספר: גם אני אודך - בעריכת הרב ג.ה. רבינוביץ

מקור: סימן קכח

תשובה נוספת:

האומר דבר תורה שלא חידש בעצמו בדבריו, אלא קרא או שמע מאחר, צריך לומר בשם אומרו. ולדעת פוסקים יש בכך עוון חמור.
אולם אם ידוע שהדרשן הנו תלמיד מובהק  של רב מסויים, אינו חייב להזכיר זאת כיוןן שברור לכלם שהדברים הם משל רבו.

פוסק: הרב הלל יצחק הלוי

ספר: משפטי הלוי

מקור: חלק ב סימן ה וראה מגן אברהם או"ח סימן קנו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: לימוד תורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה