חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לתלות דגל בבית הכנסת לכבוד יום העצמאות?

תשובה:

ראוי שלא לשים דגל בבית כנסת. ובהמשך מוסיף.....ולכן אף שודאי לא מן הראוי הוא להכניס בביהכ"נ שהוא מקום קדושה וכ"ש שאין להניחו שם בקביעות וכ"ש לא אצל ארון הקודש, אבל איסור ממש לא שייך לומר ע"ז אלא שהוא ענין הבל ושטות, ואם אפשר באופן של שלום לסלקם מביהכ"נ היה זה דבר טוב אבל לעשות מחלוקת בשביל זה אסור. ואם היה כח בלא מחלוקת לעקור ענין הדגל... היה ג"כ אולי נכון לעשות, אבל ח"ו לעשות מחלוקת בזה.


הערת עורך האתר:
כידוע התורה מייחסת חשיבות רבה לדגל, ואף בתורה בספר במדבר פרק ב' פורטו צורת וצבע הדגל של כל שבט. זאת ועוד, על פי הרמב"ן בספר שמות, פרק יד פסוק ה, כשיצאו בני ישראל ממצרים אף היה להם דגל כללי "ובני ישראל יוצאים ביד רמה".

בישיבת מרכז הרב של הרב קוק זצ"ל, מוצב ביום העצמאות דגל ישראל באולם הישיבה בירושלים.

פוסק: הרב משה פיינשטיין

ספר: אגרות משה

מקור: או"ח חלק א סימן מו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בית כנסת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה