חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

על מי חלה חובת בניית מעקה בגג כשמדובר בדירה מושכרת?

תשובה:

חובת בניית מעקה בגג כשמדובר בדירה מושכרת חלה על השוכר (כגון שרוצה לבנות סוכה על גג הדירה).

פוסק: הרב משה בראנדסדרפער

ספר: היכל הוראה

מקור: חלק ד סימן קצא

תשובה נוספת:

חיוב עשיית מעקה חל על בעל הדירה, אולם אם לא עשה זאת אזי השוכר חייב לעשותו מדרבנן.

פוסק: הרב אברהם חנוך העניך פיעטרקובסקי

ספר: באר חנוך - על דיני ממונות

מקור: חלק ב פרק נט סעיף טז עמוד תלא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: מעקה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה