חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שלומד קבוע בשיעור דף יומי ורוצה לעבור ללמוד בשיעור הלכה, צריך לעשות הפרת נדרים?

תשובה:

מי שמוגבל בזמן, ולומד קבוע בשיעור דף יומי ורוצה לעבור ללמוד בשיעור הלכה, אינו צריך לעשות הפרת נדרים.

פוסק: הרב משה מנדל שקלארש

ספר: חיי משה על יורה דעה

מקור: פרק ב סעיף לא וראה שו"ת יחווה דעת חלק ו סימן נב

תשובה נוספת:

מי שטרוד בפרנסתו ואין לו זמן ללמוד הרבה תורה אלא רק לזמן קצר,  הרי בלימוד גמרא לא יוצא ידי חובה, ולכן ילמד גם הלכות פסוקות הנחוצות לכל אדם וראוי שילמד גם את טעמי ההלכה.

פוסק: הרב משה מנדל שקלארש

ספר: חיי משה על יורה דעה

מקור: פרק ב סעיף ו ובהערה 17

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: לימוד תורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה