חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לדרשן לעמוד בפני הציבור כאשר אחוריו לכיוון ארון הקודש?

תשובה:

מותר לדרשן ולכל מי שאומר דבר תורה, לעמוד בפני הציבור כאשר אחוריו לכיוון ארון הקודש.

פוסק: הרב יחיאל מיכל עפשטיין

ספר: ערוך השולחן

מקור: יורה דעה סימן רפב ס"ב וראה שו"ת מנחת שלמה חלק ב סימן צו אות יט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בית כנסת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה