חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש ענין חינוכי להביא ילדים קטנים לתפילה בבית הכנסת?

תשובה:

יש הבט חינוכי להביא ילדים קטנים לבית הכנסת. וזאת על מנת לחנכם לשבת ביראה ולענות אמן וכו', לכן ,הנכון הוא שמותר יהיה להביא ילדים קטנים אשר הגיעו לחינוך ויש יכולת בידי האב לשלוט עליהם ולשמרם לבל יפריעו סדרי התפילה.

פוסק: הרב חיים דוד הלוי

ספר: עשה לך רב

מקור: חלק ד' שאלה יח (ראה גם הרמ"א סימן קכד' סעיף ז ובסימן קמט')

תשובה נוספת:

יש ערך בהבאת ילדים לבית כנסת כדי שיתחנכו לתפילה, אולם אין להביא ילדים שרגילים להרעיש כיון שאז הילד מתחנך למטרה הפוכה. הוא מפריע להוריו ולשאר המתפללים.
ילד שמפריע בתפילה יש להוציאו, ואפילו באמצע תפילת שמונה עשרה חובה על אביו להוציאו ולהמשיך אחר כך להתפלל.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: שאילת שלמה - שו"ת

מקור: חלק ב סימן סה. וראה שו"ע או"ח צח' מ"ב ס"ק וכן מ"ב קכד' ס"ק כח, וכן שו"ע או"ח צו' מ"ב ס"ק ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה