חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לבקש מעובדת זרה נכרית לשטוף כלים בשבת לצורך חול?

תשובה:

מותר לומר לנכרית / עובדת זרה לשטוף כלים בשבת רק ברמיזה בלבד.

פוסק: הרב משה שטרנבוך

ספר: שו"ת תשובות והנהגות

מקור: חלק א' סימן רפד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה