חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם כאשר שכחו להדליק נרות חנוכה בין מנחה לערבית בבית הכנסת, ידלקו אחר כך כאשר מתקיים שם שעור?

תשובה:

בבית כנסת ששכחו ולא הדליקו נרות חנוכה בין מנחה למעריב, ואחר מכן התאסף ציבור ללמוד, לא ידליקו אז נר חנוכה כיוון שהתקנה הייתה להדליק בסמוך לתפילה בלבד.

פוסק: הרב יצחק זילברשטיין

ספר: חשוקי חמד - חנוכה

מקור: סימן קיט בשם הגרי"ש אלישיב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בית כנסת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה