חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם כאשר נותק החשמל או שנתקלקל המקרר, האם מותר לבקש מנכרי להדליק את החשמל מחדש?

תשובה:

אם התקלק המקרר או  נותק החשמל, ויש חשש שהמזון יתקלקל,  יהיה מותר לומר לנכרי בדרך רמז שיתקן או יחבר את החשמל.

פוסק: הרב ישראל הלוי בעלסקי

ספר: שלחן הלוי

מקור: חלק א פרק ד סימן יב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה