חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

אילו סוגי הודעות מותר לגבאים להודיע לציבור המתפללים בבית הכנסת?

תשובה:

פעמים יש צורך להודיע לאחר התפילה הודעות לציבור הנמצא בבית הכנסת. אומנם נכון שאין לדבר דברי חולין בבית הכנסת, אולם אפשר להתיר להודיע הודעות הקשורות לעניני ציבור, בהיותן צרכי רבים שהן נחשבות כצורך מצווה.

פוסק: הרב יעקב. מ. הלוי פיגנבוים

ספר: אלה חמדה שו"ת

מקור: חלק א בית הכנסת, סעיף לג והערה 5

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה