חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

אלו הודעות מותר לגבאי להודיע בשבת?

תשובה:

כיוון שבשבתות מגיע לבית הכנסת ציבור גדול, לכן הגבאים מנצלים הזדמנות זו להודיע בעל פה הודעות לציבור לאחר התפילה.
ההודעות אשר מותר להודיע בבית הכנסת הם: זמני תפילות שיעורים, ופעילות תורנית בשבת ובימי חול. כמו כן מותר להודיע על עניניי חשבונות של צדקה, השבת אבידה, גניבה.
פעמים מותר להודיע על אירועים המתוכננית לימי חול, כגון הפגנות, כנסים וכו'.
ראוי שלא להודיע על סדרי הסעה למקומות אלה. (וראה עוד במקור).

פוסק: הרב דוד אברהם ספקטור

ספר: ספר הגבאי

מקור: פרק יב וראה שם עוד, וכן שו"ע סימן שו ס"ו מ"ב סימן שו ס"ק מט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בית כנסת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה