חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מי שנולד לו בן בשבת, האם יעלה לתורה באותה שבת או בשבת שלאחריה?

תשובה:

בדרך כלל החיוב לעלות לתורה בשבת אחר שנולד בן זכר, דהיינו שבת שקודם הברית. במקרה זה החיוב של האב לעלות לתורה בשבת השניה, ביום שיעשה את הברית.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: וישמע משה, הרב משה פריד, תשע"א

מקור: חלק ב קריאת התורה עמוד סג וראה ביאור הלכה סימן קלז ד"ה שבת בשם מ"א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: קריאת התורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה