חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה ההלכה לגבי הוספת או שינוי שם?

תשובה:

בזמננו אין להוסיף או לשנות שם לחולה מסוכן וכו', משום שבשביל זה צריך להיות אדם הבקי בשרשי השמות שבשמים, וצריך לבחור שם על מנת להמשיך לו נפש חדשה מהקדושה. ובזמננו לא בקיאים בזה. ועוד, שפעמים מוסיפים שם לחולה  ורק מחמת זה הוא מת. משום שהשם שהוסיפו לו אינו מתאים לו. 

הערה של מנהל האתר:
שינוי שם עשוי לקרוע גזר דין כנאמר ברמ"א יו"ד שלה.

פוסק: הרב יוסף חיים זוננפלד

ספר: תורת חיים הנהגות ופסקים הגר"ח זוננפלד

מקור: הלכות ביקור חולים, סעיף ד וראה שם הערה 134.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שינוי שם

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה