חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לחולה סרטן העובר הקרנות להקפיא זרע לצורך פריה ורביה?

תשובה:

מי שחלה בסרטן וכדי להצילו צריך לעבור הקרנות, ויש חשש שבגין זאת עלול להפגע זרעו לצמיתות.
מותר לו  להוציא זרע על מנת להקפיאו עד שיתחתן ויוכל לקיים מצות פרו ורבו.
היתר זה הנו גם אם תתכן אפשרות שזרעו לא ייפגע במהלך ההקרנות.
היתר זה חל כבר על נער בגיל מצוות שנתחייב במצוות, ואם אפשר יוציא את הזרע בדרך גרמא ואם לא אזי יהיה מותר לו להוציאו אף בידיים.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: שמחת הבית וברכתו פרק ו סעיף ד וראה גם באהלה של תורה א.סט וכן תחומין יח. וראה שו"ת מעיין אומר, חלק ח פרק א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חולה כללי

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה