חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם צריך לגנוז הזמנה שיש בה פסוק?

תשובה:

בעקרון יש להמנע מלכתוב או לרקום פסוקים  על כל דבר שיכול לבוא לידי ביזיון, לכן אין לכתוב פסוקים על הזמנות לשמחות כיוון שיש חשש שההזמנה תיזרק לפח האשפה ועל ידי כך יגרם ביזיון, ולכן יש לשים את ההזמנות בגניזה. 

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: שאילת שלמה - שו"ת

מקור: חלק ד' סימן רלה וראה דבר חברון או"ח סימן מ

תשובה נוספת:

אומנם אין לכתוב על הזמנה פסוקים או מאמרי חז"ל, אבל מותר לכתוב ציטוט של חלק מפסוק שמציין את פרשת השבוע של תאריך השמחה, כגון: לסדר..."ואברכך ואגדלה שמך".

הרב שלמה זלמן אויערבך כאשר הדפיס הזמנות לצאציו כתב "ירושלים על ראש שמחתנו" במקום "נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו" (הליכות שלמה, תפילה, פרק כ' הערה 72)

פוסק: הרב יחזקאל פיינהנלדר

ספר: גנזי קודש

מקור: פרק ט' סעיף ה- בשם הגר"נ קרליץ

תשובה נוספת:

הזמנה שכתוב בה חצי פסוק ולא משפט שלם, אינה טעון גניזה.

פוסק: הרב אביגדור הלוי נבנצל

ספר: שו"ת מציון תצא תורה- בעריכת הרב יעקב. א. סקוצילס

מקור: סעיף מח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: גניזה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה