חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להזמין אדם להתארח אצלו למרות שיודע שהמוזמן לא יענה להזמנה?

תשובה:

הרוצה להראות לאדם שהוא מכבדו, ומזמינו לארוחה לביתו, והוא באמת לא רוצה להזמינו אלא יודע מראש שחברו לא יענה להזמנה, ייחשב הדבר לגניבת דעת ולכן זה אסור.
אולם אם באמת רוצה להזמינו, אלא שהמזמין יודע שחברו לא יתרצה לבוא ולא יקבל את ההזמנה, ובכל אופן מזמינו, אין זה נחשב לגניבת דעת.

פוסק: הרב העניך יצחק רוזנבלט

ספר: הלכות הונאה

מקור: סימן רכח סעיף עה, וראה שו"ע סעיף ו, סעיף ז סמ"ע ס"ק ח' י'

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אונאה, גניבת דעת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה