חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להחזיר לחנות בגד חדש שלבשו מעט?

תשובה:

אדם אשר קנה בגד חדש ולבשו מעט, וכעת רוצה להחזירו לחנות או להחליפו בגלל אי התאמה וכו', רשאי לעשות זאת, אולם בתנאי שהבגד נראה חדש.
(אין בהחזרת הבגד בכך משום איסור גניבת דעת).

פוסק: הרב ירחמיאל. ד פריד - מפסקי הגרש"ז אויערבאך

ספר: מעדני שלמה - הליכות הגרש"ז אויערבאך

מקור: חושן משפט עמוד שע

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אונאה, גניבת דעת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה