חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אבל יכול להחליף בגדים באמצע השבעה?

תשובה:

אסור לאבל להחליף בגדיו בזמן השבעה. האיסור חל על כל סוגי הבגדים וגם על לבנים וגרביים.
אך, אם בגדו התלכלך מאד או שהזיע בו הרבה באופן שהאבל מרגיש שאינו יכול להמשיך וללובשו, מותר להחליפו אך יתן לאדם אחר ללובשו שעה קלה ואז ילבשנו.
אם הבגד שמחליף חייב בקריעה והוא שרוי באבלות על אביו ואימו, חייב לקרוע קריעה בלי ברכה בבגד הנקי שלובש, אך באבלות על שאר קרובים, אינו צריך לקרוע שוב.

פוסק: הרב מישאל רובין והרב משה בראלי

ספר: צרור החיים פסקי הגר"מ אליהו בהלכות אבלות בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: פרק ח, סעיף קיט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה