חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שהחסיר קטע וכו' מלימוד מסכת גמרא נחשב הדבר כסיום כל המסכת?

תשובה:

מי שהחסיר קטע וכו' מלימוד מסכת גמרא נחשב הדבר כסיום כל המסכת, הואיל והשלים את רוב הסוגיות נחשב לו כסיום מסכת.

פוסק: הרב יחזקאל הלוי מאשקאוויטש

ספר: יומא טבא

מקור: שער ראשון עמוד כג וראה הליכות שלמה ערב פסח פ"ח, ס"ב ושו"ת אגורה באהלך יו"ד סימן קמד סק"ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: לימוד תורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה