חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לכהן להיטמא לקרוביו בזמן הזה כשיש חברה קדישא שמטפלת בכל העניינים?

תשובה:

מותר ואף חובה לכהן להיטמא לקרוביו בזמן הזה כשיש חברה קדישא שמטפלת בכל העניינים. וכן מותר להיכנס לאהל מת בשבת לשמור עליו.

פוסק: הרב כהן יואל

ספר: והשב כהנים

מקור: עמוד 44 סעיף 36 שו"ת ישכיל עבדי חלק ד סי' כא דף מט ע"ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כהנים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה