חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לבצע הכנות לניתוח בשבת?

תשובה:

אין לבצע בשבת בדיקות מעבדה וצילומים או שאר הכנות שקשורות באיסור תורה, לצורך ניתוח שיבוצע למחרת היום' אלא אם הניתוח דחוף ועלול להידחות אם ההכנות לא ייעשו בשבת.
אם ההכנות לניתוח אינן דחופות אך אין אפשרות לדחות ליום אחר, אם עשייתן היא מאיסור דרבנן כמו חוקן- ניקוי, מותר יהיה לעשות בשבת, ומותר לחולה לצום בשבת לקראת הניתוח שלמחרת היום.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק מ, סעיף מז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה