חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לכהן ללכת בבית הקברות במקום שאין שם קברים?

תשובה:

מותר לכהן ללכת בבית הקברות במקום שאין שם קברים.

פוסק: הרב כהן יואל

ספר: והשב כהנים

מקור: עמוד 43 , וראה שו"ת באר משה חלק ד סי' צג עמ' קנד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כהנים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה