חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה עמדת ההלכה לגבי שיטת טבעונות וצמחונות?

תשובה:

אין בטבעונות וצמחונות שום סתירה לדרך היהדות.
כמו כן, כל מה שנאמר בהלכה לגבי מצוה באכילת בשר, כגון בשבתות וימים טובים, ברור הוא שכל זה לאותם בני אדם האוכלים בשר ואינם יודעים או אינם חוששים שאין הדבר בריא, אבל אותם הטבעונים שהגיעו להכרה שאכילת בשר אינו דבר בריא, פשוט ביותר שהם פטורים מעונג שבת ויו"ט ע"י אכילת בשר, ויענגוהו בדברים הערבים לחכם ולבריאותם.

פוסק: הרב חיים דוד הלוי

ספר: עשה לך רב

מקור: חלק ה סימן מז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: טבעונות וצמחונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה