חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם הורים רשאים להתנגד להכנסת צינור נשימה לילדם שרובצת עליו סכנת חיים?

תשובה:

ילד חולה ששרירי הנשימה שלו חלשים וסכנת חיים רובצת עליו, והרופאים מציעים לפתח פתח בגרונו ולהכניס צינור נשימה על מנת להקל על נשימתו, אולם יש סכנה שאם יעשו כך, הילד עשוי לתלוש את הצינור ולשם כך צריך להצמיד לו פיקוח תמידי ויש קושי עצום לשמור על הילד כל הזמן,  הגם שיש בפתיחת הגרון סבל ויסורים הכרוכים בניתוח ובצינור הנשימה, ולכן ההורים מתנגדים לכך ורוצים להשליך יהבם  על הקב"ה שישלח לו רפואה. בגלל כל זה ועוד, אין חיבים לעשות את הניתוח כדרישת ההורים.

פוסק: הרב אשר וייס

ספר: שו"ת מנחת אשר

מקור: חלק א סימן קיח

תשובה נוספת:

במקרה שביצוע הטיפול הרפואי יש בו סיכון מידי ומאידך סיכוי עתידי ,יש להכריע בדבר על פי רוב כפול, דהיינו התייעצות עם שלושה רופאים  לפחות כאשר שני שליש מהם הם המכריעים אם יש סיכוי של שני שליש של סיכוי עתידי. כמו כן יש  להתחשב בדעת החולה.
במקרה של פיקוח נפש  אין צורך בהסכמת החולה, באם הרופאים הנ"ל החליטו שהטיפול חיוני.

פוסק: הרב שלמה דיכובסקי

ספר: לב שומע לשלמה

מקור: חלק ב סימן מב עמודים קסו- קסז

תשובה נוספת:

חולה שחייו בסכנה והניתוח יכול להציל חייו, חובה לנתחו גם אם כריתת אבר מגופו יגרום לו צער.  אולם אם יש סיכון בעשיית הניתוח והחולה מתנגד לניתוח, אזי יש לשמוע בקולו גם אם הסכנה מעצם המחלה גדולה יותר. אך אם יש ספק לגבי הצלחת הניתוח ואין בכך סכנה לחייו, אזי לדעת רוב הפוסקים אין חובה לנתח אותו כיון שאין חשש לחייו.

פוסק: הרב לוי יצחק בניאל

ספר: רפואה כהלכה

מקור: סימן נו עמוד תמא וראה שם לגבי צ"ע

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חולה כללי

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה