חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה המקור למנהג אכילת מיני פירות וירקות בליל ראש השנה?

תשובה:

ראה מסכת הוריות דף י"ב עמוד א' וכן מסכת כריתות דף ו' עמוד א'. וראה שולחן ערוך סימן תקפג'.

ספר: שולחן ערוך

מקור: אורח חיים סימן תקפג'

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ראש השנה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה