חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה יעשה הש"ץ, כאשר המתפללים ירדו למקלט עם השמע צפירת אזעקה?

תשובה:

אם קהל המתפללים ירד למקלט בעת שנשמעה אזעקה, אבל נשארו בבית כנסת ששה מתפללים ימשיך החזן את תפילתו. אם לא נשארו ששה מתפללים, חייב החזן להפסיק תפילתו באמצעה, וירד אליהם החזן וימשיך תפילתו באותו מקום שהפסיק, ואין הליכה למקלט נחשבת להפסק, אלא אם כן שהה זמן כזה שיכל לגמור את כל "שמונה עשרה" שאז החזן חייב להתחיל את תפילתו מההתחלה.

פוסק: הרב אברהם יעקב זילברשטיין

ספר: אבני חשן

מקור: חלק ג תפילה, עמוד תלז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שליח ציבור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה