חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כמה זמן חולה צריך להמתין בין בשר לחלב?

תשובה:

חולה (אפילו חולה קצת), מעוברת, ומיניקה הצריכים לשתות חלב או לאכול מאכלי חלב, מותרים לאכול חלב וגבינה לאחר שעה מעת סיום אכילת בשר, ולאחר שברכו ברכה אחרונה על המאכל הבשרי.

פוסק: הרב משה שטיין מפסקי הגר"ש ואזנר

ספר: מבית לוי מפסקי הגר"ש ואזנר

מקור: יורה דעה, בשר וחלב סעיף ג וראה גם שו"ת חתם סופר יו"ד סימן עג. וראה בשר וחלב פרק ב, כו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חולה כללי

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה