חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לרב לרמוז לש"ץ באמצע תפילת העמידה שלא ימתין לו בחזרת הש"ץ?

תשובה:

רב בית הכנסת או אדם חשוב אחר, ששליח צבור מחכה לו כדי להתחיל חזרת הש"ץ או כדי לומר קדיש, אם ההמתנה לא רצויה עליו, רשאי לרמוז לש"ץ להתחיל להתפלל.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: תפילה כהלכתה תשמ"ט

מקור: פרק יב סעיף צב

תשובה נוספת:

אם  אין די ברמיזה, הרי בעת הצורך, מותר לאותו אדם חשוב שמחכים לו,  לצעוד ג' פסיעות באמצע תפילתו ואז להמשיך בתפילתו.

פוסק: הרב יוסף יקותיאל אפרתי

ספר: ישא יוסף - פסקי הרב אלישיב

מקור: אורח חיים חלק ב סימן לא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שליח ציבור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה