חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שסיים פסוקי דזמרה וישתבח רשאי ללמוד בזמן שהוא ממתין לש"ץ?

תשובה:

יש שאומרים שמי שסיים פסוקי דזמרה וישתבח רשאי ללמוד בזמן שהוא ממתין לש"ץ.

פוסק: הרב אברהם דוד סיימון

ספר: שו"ת שאל בני

מקור: חלק א פרק יב סעיף 4 וראה גם ערוך השולחם סימן נג,ד. עיין בשו"ע ברמ"א סימן נד סעיף ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילת שחרית

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה