חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

בן ארץ ישראל שנסע לחו"ל לאחר ז' בחשון כיצד ינהג בחו"ל לענין שאילת גשמים?

תשובה:

בן ארץ ישראל שהתחיל לומר בארץ ותן טל ומטר ונסע לחו"ל ששם עדין לא מתחילים לשאול גשמים,ימשיך לומר ותן טל ומטר בברכת שומע תפילה. אולם אם הוזמן להיות ש"ץ ינהג כמנהג המקום.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: שו"ת יחוה דעת

מקור: חלק א' סימן עג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה