חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לבעל הקורא בתורה להיעזר בשקף או פלסטיק שקוף עליו יהיו טעמי המקרא, ניקוד, פיסוק?

תשובה:

קריאה נכונה בתורה עדיפה, לכן אם זה הפתרון הנמצא כרגע אזי יהיה מותר.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: קו ונקי

מקור: חלק ב סימן מג

תשובה נוספת:

אומנם לדעת רוב האחרונים ראייה דרך חומר שקוף נקראת ראייה, אך בכל אופן עדיף להמשיך לראות ולקרוא בצורה ישירה. לכן הקורא יוכל להיעזר באחד מן הקהל שיעמוד לידו ויסמן לו את הטעמים. בקריאת מגילת אסתר אפשר להקל בעת הצורך.

פוסק: הרבנים משה ארנרייך ויוסף כרמל ואברכים

ספר: שו"ת במראה הבזק

מקור: חלק ג סימן יג ראה שו"ת שבט יהודה חלק ב סימן סז שאפשר שמותר בתנאיים מסויימים

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: קריאת התורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה