חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להתפנות ולצאת לשירותים באמצע התפילה?

תשובה:

מי שמרגיש לכתחילה צורך כל שהוא להתפנות, לא יעמוד לתפילה גם אם יפסיד תפילה בציבור. ובני ספרד יכולים לכתחילה לדחות את ההתפנות 72 דקות ויתפללו עם הציבור.
מי שמרגיש באמצע התפילה שצריך לצאת ולהתפנות וחושש שיעבור לו זמן התפילה, אם מרגיש שיכול להתאפק במשך 72 דקות  מבלי להפיח אזי ימשיך בתפילתו.
אם אינו מסוגל לעצור עצמו במשך 72 דקות לא יתפלל קריאת שמע ולא שמונה עשרה.
לכן, היודע שלא יוכל להתפלל שמונה עשרה מבלי שיפיח מוטב שלא יתפלל גם אם יעבור זמן התפילה. (ישלים את תפילת שמונה עשרה בתפילה הבאה).

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: תפילה כהלכתה תשמ"ט

מקור: פרק ז סעיפים יד-טז

תשובה נוספת:

בפסוקי דזמרה, (בין ברוך שאמר לישתבח)  אם הרגיש צורך לצאת להתפנות לפני שהתחיל "ברוך שאמר" אזי  יצא להתפנות גם אם משער שיוכל להתאפק 72 דקות. (אם לא יפסיד זמן קריאת שמע).
אם התחיל ברוך שאמר ונצרך לנקביו אולם משער שלא יוכל להתאפק 72 דקות, יפסיק מיד ויצא להתפנות.

פוסק: הרב שמחה בן ציון א. רבינוביץ

ספר: פסקי תשובות

מקור: חלק ראשון סימן צב סעיף ג וראה שם עוד פרטים.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה