חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הרקע וההסבר לבעייה ההלכתית בגין הקו התאריך?

תשובה:

קו התאריך

והשלכותיו ההלכתיות

א. הקדמה

הגיאוגרפים סימנו את מפת כדור הארץ בקווים לרוחב ובקווים לאורך. קוי הרוחב מסומנים על המפה בכיוון מזרח-מערב, וקוי האורך בכיוון צפון דרום. קוי הרוחב מקבילים זה לזה ולא ייפגשו לעולם, ואילו קוי האורך נפגשים בקוטב הצפוני ובקוטב הדרומי.

שני בני אדם שירצו להקיף את כדור הארץ בכיוון מזרח מערב, זה ילך מזרחה וזה ילך מערבה, כאשר ייפגשו, יווכחו לדעת שמניין הימים שלהם נשתבש. זה שהלך למזרח יקדים במניינו יום אחד, וזה שהלך למערב יאחר יום אחד. כאשר זה שהלך למזרח מונה יום שלישי ימנה זה שהלך למערב יום שני, וכאשר זה שהלך למערב מונה יום שישי כבר ימנה חברו יום שבת. דבר זה יקרה גם למי שילך בכיוון מזרחה ויקיף את כל כדור הארץ. כאשר הוא יגיע לנקודת המוצא שלו, יווכח לדעת שהוא מקדים את בני המקום שלא הלכו משם ביום שלם. ומי שהלך בכיוון מערב והקיף בדרכו את כל העולם, ימצא שהוא מפגר ביום שלם אחרי בני המקום שנשארו שם. כך יקרה בכל מקום ומקום ששם ייפגשו.

הדבר הזה נגרם על ידי מהלך השמש. ההולך למזרח, השמש זורחת לו מדי יום ביומו מוקדם יותר. הוא גם יגמור את היום מוקדם יותר. זה שהולך למערב, השמש תזרח לו תמיד מאוחר יותר, והוא יגמור את היום שלו תמיד מאוחר יותר. כאשר הם עושים היקף שלם מצטברים להם כל ההקדמות הללו וכל האיחורים הללו לכדי יום של עשרים וארבע שעות.

דבר זה לא הטריד את בני האדם מעולם, כי האדם לא היה יכול להקיף את כדור הארץ, מפני שלא היה יכול לעבור את הימים ואת המדברות. גם אילו היה יכול לעבור אותם, לא היו כל ימי חייו מספיקים לכך. אך בעת החדשה, כאשר למדו בני אדם לבנות להם אניות גדולות ומטוסים, והתחילו לנדוד ולנסוע למרחקים, נפגשו אלו עם אלו ועלתה מבוכה ביניהם עקב עובדת ההבדלים במניין הימים. לא נותרה ברירה אחרת אלא שהיחיד שהלך בדרכו למזרח והקדים ביום, יחזור אחורנית במניינו וימנה שוב את היום שכבר מנה, וזה שהלך למערב ואיחר ביום אחד, ידלג עתה במניין הימים שלו על יום אחד, ובכך יתאימו את עצמם לאחרים.

כדי להגיע לאחידות במניין הימים הסכימו אומות העולם לקבוע גבול במניין הימים, שמי שיימצא במזרחו של אותו גבול ויחצה אותו למערב, ידלג במניינו על יום אחד, כדי שיתאים את עצמו לאלה שנמצאים בצד המערבי של הגבול; ומי שנמצא בצד המערבי וחוצה את הגבול למזרח, יוסיף לעצמו יום אחד ויחזור וימנה את היום פעם שנייה, כדי להתאים את עצמו לכל אלה שנמצאים בצד המזרחי של קו זה.

ב. קו התאריך

אומות העולם קבעו לגבול זה את קו האורך מאה ושמונים. קו זה, שבו יחליפו בני האדם את הימים שלהם ואת התאריכים שלהם, מתמשך מן הקוטב הצפוני עד לקוטב הדרומי, ועובר באוקינוס השקט בסמוך לאיי פיג'י, בדרך בין יבשת אמריקה ובין היבשות אסיה, אוסטרליה וניו-זילנד, הנוסע מאמריקה ליבשת אסיה, ליפן, לסין, לאוסטרליה וכד', כשהוא חוצה את הקו הזה - "קו התאריך" - ידלג על יום אחד במניינו. מה שהיה לו לפני כן יום שני בשבוע ושני בחודש, יהיה לו כעת יום שלישי בשבוע ושלישי בחודש. מי שיוצא מיבשת אסיה וכו' ונוסע באניה או במטוס לאמריקה, יוסיף יום אחד. עליו למנות את היום הקודם פעם שנייה, כדי שלא יקדים מעתה יום אחד לפני כל האחרים שבמקומו החדש.

ליהודי שומר תורה מוכרחות להתעורר על ידי כך הרבה שאלות בהלכה:

 

פוסק: הרב שלמה מן ההר - ייעוץ הלכתי

ספר: צידה לדרך - מהדורת תשס"א, מכון צומת

מקור: פרק ח סעיפים א-ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חוץ לארץ

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה