חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם שכנים רשאים לעכב בטענת הסתרת הנוף, שכן אחר הרוצה להגביה את הגדר על מנת שלא יוכלו להביט לתוכה?

תשובה:

השכנים רשאים להתנגד בגין הסתרת הנוף, שהרי אותו שכן קנה בזמנו את הדירה על דעת הנתונים שהיו בזמו הקניה. ולכן הוא אינו רשאי לעשות שינוי ללא הסכמת השכנים.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: שים שלום בעריכת הרב חיים זייבלד (הודפס בספר משפט כהלכה)

מקור: סימן קנד סעיף יג וראה שו"ת רלנ"ח סימן מד שחולק

תשובה נוספת:

לא ניתן למנוע בנייה או תוספת בנייה בטענה זו, או בטענה שהתוספת תמנע ממנו להשגיח מביתו על ילדיו המשחקים בגינה.
אולם אם מדובר במגרש משותף נראה ששכן יכול לעכב.

פוסק: הרב יעקב אברהם כהן

ספר: עמק המשפט

מקור: חלק ג סימן יט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שכנים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה