חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יקרא גבאי לאביו כאשר רוצה להעלותו לתורה?

תשובה:

גבאי הרוצה להעלות את אביו לתורה, יקדים לפני שמו את המילים "אבי מורי".
אם הגבאי רוצה להעלות את אחיו לתורה, יקרא ויגיד: יעמוד פלוני בן אבי מורי פלוני.

פוסק: הרב אברהם דוד סיימון

ספר: שו"ת שאל בני

מקור: חלק ב פרק מט סעיף 10 ועיין ברמ"א סימן קלט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בית כנסת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה