חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הערך בהפגנות השונות חלקן חריפות כמו ההפגנות על הכבישים האם לא עדיף לשכנע בדרכי נועם ?

תשובה:

אכן בדרך כלל צריך לשכנע בדרכי נועם, אולם כשממשלה מתכוונת לבצע עוול נורא להחריב ישובים להרוס בתים לגרש יהודים שמסרו נפשם על ישוב הארץ, אסור לשתוק. ובמיוחד כאשר אנו משוכנעים
שמעשים אלו יגרמו לסכנות קשות לכלל היהודים בארץ.

ספר: רביבים - מכון הר ברכה

מקור: שנת תשס"ח עמוד 161 הרב אליעזר מלמד

תשובה נוספת:

מותר להשתתף בהפגנה הנערכת ברישיון, גם אם היא גורמת לחסימת כבישים, כל זאת בהנחה שהמשטרה בדקה כראוי את האיזון בין זכות המחאה לבין זכות השימוש בכביש.
אומנם מותר להשתתף בהפגנה הנערכת בלא רישיון כאשר יש להניח ששהציבור מוחל על ההפרעה הנגרמת כוצאה מכך. אולם אם הציבור אינו מוחל על כך הרי אז המפגינים החוסמים את הכביש עוברים על "לא תגזול" ועל איסור גרימת נזק.

פוסק: מכון צומת - הרב ישראל רוזן

ספר: תחומין

מקור: חלק לח' הרב שלמה אישון עמוד 241

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ארץ ישראל

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה