חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מי הם הפטורים מלהתענות בי"ז בתמוז?

תשובה:

הפטורים מלצום  ב יז' בתמוז הם:
חולה שאין בו סכנה, חולה שנתרפא אך עודנו חלש, זקנים תשושי כח שמצטערים בתעניתם (אף בתשעה באב)  וכן ילד שלא מלאו לו עדין שלוש עשרה וילדה שלא מלאו לה שתיים עשרה פטורים מתעניות. מעוברת אינה מתענה בתענית שבעה עשר בתמוז כיתר התעניות, וזאת לאחר שעברו שלושה חודשים להריונה, ואם לא עברו ומרגישה חולשה, הקאות וכו' מותר לה לאכול. (וגם בנות אשכנז רשאיות להקל).
אשה שהפילה, מניקה, אשה חלשה שהלידה או ההפלה גרמה לה לחולשה רבה, יכולה להקל במשך עשרים וארבע חודש מהלידה כסברת המקילין. יולדת תוך שלושים יום ללידתה - כחולה שאין בה סכנה ופטורה אף בתשעה באב.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק ב ' סימן תקנ סעיפים ט-טז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה