חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מי הם הפטורים מצום גדליה?

תשובה:

הפטורים מלצום בתעניות הם:
חולה שאין בו סכנה, חולה שנתרפא אך עודנו חלש, זקנים תשושי כח שמצטערים בתעניתם (אף בתשעה באב) וכן ילד שלא מלאו לו עדיין שלוש עשרה וילדה שלא מלאו לה שתיים עשרה.
אישה שהפילה, מניקה. אישה חלשה שהלידה או ההפלה גרמה לה לחולשה רבה, יכולה להקל במשך עשרים וארבעה חודשים מהלידה כסברת המקילין. יולדת תוך שלושים יום ללידתה כחולה שאין בה סכנה ופטורה אף בתשעה באב.
מאידך, חתן תוך שבעת ימי המשתה, וכן אבי הבן, הסנדק והמוהל חייבים להתענות בארבעת הצומות, אלא אם התעניות חלו בשבת ונדחו ליום ראשון אזי רשאים לאכול לאחר חצות לרבות תשעה באב שנדחה. 

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק ב ' סימן תקנ סעיפים ט-טז

תשובה נוספת:

אישה בהריון המרגישה קצת חולשה יכולה לשתות מים ואם זה לא מספיק לה יכולה אף לאכול.

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: דבר חברון - שו"ת בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: אורח חיים סימן תקנג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה