חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מי הם הפטורים מלהתענות בי"ז בתמוז?

תשובה:

הפטורים מלצום הם:
חולה שאין בו סכנה, חולה שנתרפא אך עודנו חלש, זקנים תשושי כח שמצטערים בתעניתם (אף בתשעה באב)  וכן ילד שלא מלאו לו עדין שלוש עשרה וילדה שלא מלאו לה שתיים עשרה פטורים מתעניות. מעוברת אינה מתענה בתענית שבעה עשר בתמוז כיתר התעניות, וזאת לאחר שעברו שלושה חודשים להריונה, ואם לא עברו ומרגישה חולשה, הקאות וכו' מותר לה לאכול. (וגם בנות אשכנז רשאיות להקל).
אשה שהפילה, מניקה, אשה חלשה שהלידה או ההפלה גרמה לה לחולשה רבה, יכולה להקל במשך עשרים וארבע חודש מהלידה כסברת המקילין. יולדת תוך שלושים יום ללידתה - כחולה שאין בה סכנה ופטורה אף בתשעה באב.
מאידך,  אבי הבן והסנדק והמוהל חייבים להתענות בארבעת הצומות, אלא אם התעניות חלו בשבת ונדחו ליום ראשון אזי יאכלו לאחר חצות לרבות תשעה באב שנדחה. 

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק ב ' סימן תקנ סעיפים ט-טז

תשובה נוספת:

אשה בהריון המרגישה קצת חולשה יכולה לשתות מים ואם זה לא מספיק לה יכולה אף לאכול.

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: דבר חברון - שו"ת בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: אורח חיים סימן תקנג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה