חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לשליח ציבור לדבר בין תפילה בלחש לבין התחלת החזרה?

תשובה:

ש"ץ לא יפסיק בדיבור בין תפילה בלחש לבין התחלת חזרת הש"ץ, פרט לדבר מצוה, כגון לעניית אמן, יהא שמיה רבה ועוד.
מותר לו להרהר בדברי תורה, או ללמוד ספר בעיון, אמירת תהלים.

פוסק: הרב שלמה גורן

ספר: תרומת הגורן בעריכת מכון האידרא רבה

מקור: פרק יג סעיף כו וראה הערה סג ובמשנה ברורה קיא, י

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שליח ציבור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה