חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם כלי שיש עליו נייר או שקית ניילון נחשב להפסק הפוטר מטבילה?

תשובה:

כלי חייב בטבילה אם מניח עליו מאכל או משקה ללא הפסק של כלי אחר, הפסק של נייר, ניילון אלומניום, מפה לא נחשבים לחציצה הפוטר את הכלי מטבילה, אולם שקית נילון שכך שימושי בכלי, כגון שקית חלב המונחת בכלי פוטר את הכלי מטבילה, ורגילים להכניס ולהוציא את השקית נחשב להפסק כיוון שדרך שימושו של הכלי הנו עם שקית.

פוסק: הרב צבי כהן

ספר: טבילת כלים תשל"ח

מקור: פרק א סעיף ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה