חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת להפריד גביעי לבן וכו' הנמכרים בזוגות?

תשובה:

דעת הפוסק הר שלמה זלמן אוירעבך להתיר בשבת להפריד גביעי לבן וכו' הנמכרים בזוגות, כיוון שצורת הגביעים כבר נעשה במפעל היצור והשאירו חריף על מנת להפרידם בקלות.

פוסק: הרב יצחק מרדכי רובין והרב שלום יוסף גלבר

ספר: ארחות שבת

מקור: פרק 11 סעיף מב הערה ס ודעת הגרי"ש אלישיב לאסור.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה