חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש מחוייבות הלכתית להעיר לאדם על הפסד שיש לו מבלי שיהיה מודע לכך?

תשובה:

הראואה שחברו שכח לכבות את פנסי רכבו, או ששכ לסגור את ההשקייה בגינתו, וכן שכשהחל לרדת גשם ויש לחברו כביסה התלוייה בחוץ וכו', מצווה בכל אלה ועוד להודיע לו על מנת למנוע נזק וכו' והדבר כלול במצוות השבת אבידה.

פוסק: הרב אברהם ישראל

ספר: ואין למו מכשול

מקור: חלק ו פרק ו סעיפים ג - ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נזק

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה