חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת לחלל שבת למען הצלת נכרי?

תשובה:

מעיק הדין מותר לרופא לטפל בחולים נכרים בשבת כשהדבר לא סובל דיחוי אפילו במלאכות דאורייתא, ואם אפשר יעשו את המלאכות על ידי שניים או בשינוי. ואם אי אפשר מותר לחלל עליו את השבת במלאכות גמורות להצלת החולה. (כשאין דרך לעקוף זאת).

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א' סימן שכט סעיף ח

תשובה נוספת:

בזמננו, מי שמתמצא בעניני רפואה ונקרא להצלת נכרי חייב להציל את הנכרי אפילו בשבת ואפילו במלאכות דאוריתא, כיוון שאם לא יעשה זאת והדבר יתפרסם שסרב לסייע ושלא ניסה להצילו, ולכן יהיה חשש שתתפתח איבה או סכנה כלפי יהודיים.

פוסק: הרב עדי כהן

ספר: הלכות הצלה השלם

מקור: הלכות הצלה השלם פרק ה' סעיפים יז-יח וראה פירוט הפוסקים בהערה 23, וראה גם ב"הצלה כהלכה" סי' כח

תשובה נוספת:

יהודי הנדרש לחלל שבת בשביל גוי חולה שיש בו סכנה, מותר לעשות מלאכות דרבנן. באשר למלאכות דאוריתא יתייעץ עם בקי בהלכה.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק מ' סעיף יז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה