חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מאימתי אפשר בעת הצורך להקדים ולהתפלל מעריב ?

תשובה:

אפשר בעת הצורך להקל ולהתפלל ערבית לפני השקיעה (אחרי פלג מנחה שהוא שעה ורבע בשעות זמניות מצאת הכוכבים), אולם צריך לחזור ולקרוא קריא שמע אחרי צאת הכוכבים.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: סימן רלה סעיף א

תשובה נוספת:

כאשר יש חשש שאם יחכו לצאת הכוכבים, יתפזר המניין, אזי אפשר להקל ולהתפלל מיד אחרי תפילת מנחה. לאחר צאת הכוכבים יחזרו ויקראו קריאת שמע.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: תפילה פרק כה סעיף ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילת ערבית

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה