חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם חייבים לברך את ברכת התורה לפני ששומעים שיעור תורה / דף יומי בהקלטה?

תשובה:

יש לברך ברכת התורה גם כאשר שומע שיעור דרך הקלטה  כייון ששמיעת הקלטה יש לה דרגה גבוהה יותר מסתם הרהור בעלמא (הגר"י קנייבסקי, הרב נ, קרליץ ועוד).

ויש שחלקו שהקלטה אין בה מעלה יותר מהרהור בעלמא. (הרב נ. נוסבוים והרב ש. שטרן ועוד).

פוסק: הרב משה פריד

ספר: וישמע משה - אוצר פסקים גדולי ישראל

מקור: חלק ג או"ח סימן יב עמודים כג- כד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכת התורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה