חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שהתעורר בלילה, רשאי להרהר בדברי תורה עד שיירדם שוב?

תשובה:

מי ער בלילה על מיטתו ובעודו שוכב רוצה להרהר בדברי תורה עד שיירדם, וקשה לו לקום ליטול ידיו או ללמוד בלא להזכיר את שם ה', ישפשף ידיו בשמיכה, כיוון שזה לימוד בדרך עראי. אולם אין לעשות זאת לכתחילה זמן ממושך ללא נטילה.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סימן ד סעיף כו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: לימוד תורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה