חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שהשאיל טליתו לעולה לתורה או לדוכן, צריך לחזור ולברך כאשר הוא חוזר ומתעטף בה?

תשובה:

מי שהשאיל טליתו לעולה לתורה או לכן העולה לדוכן, אינו צריך לחזור ולברך כאשר הוא חוזר ומתעטף בה.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סימן ח סעיף נד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: טלית

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה